Tag «Giá máy nghe lén»

Máy nghe lén X005 là loại máy 2 tính năng

Giới thiệu với các bạn chiếc Máy nghe lén X005 là loại máy nghe lén được sản xuất mới nhất ngày nay. Chỉ có 2 chức năng cơ bản: Tự động trả lời và tự động gọi lại khi có âm thanh , định vị vị trí Gps trên bản đồ Maps của Google. Điểm …